Bạn đang truy cập: Home
 • 01.gif
 • 02.gif
 • 03.gif
 • 04.gif
 • 05.gif
 • 06.gif
 • 07.gif
 • 08.gif
 • 10.gif

Dự án nhà máy giấy Tân Mai - Miền Đông

tanmai-miendong

Địa điểm : xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Diện tích sử dụng đất: 51,9ha.

Thời gian hoạt động: 50 năm.

Quy mô: xây dựng một nhà máy đồng bộ, công nghệ hoàn chỉnh thân thiện môi trường, có hệ thống điều khiển tự động bao gồm :.

 • Dây chuyền sản xuất giấy in và giấy viết, công suất: 150.000 tấn/năm.
 • Công đoạn xử lý giấy vụn, công suất 100.000 tấn/năm;
 • Các hệ thống phụ trợ sản xuất.
 • Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đạt tiêu chuẩn TCVN loại A.

Tiến độ: 2009 – 2010, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng đầu tư số 47121000200 ngày 04/4/2009.

Mục tiêu đầu tư:

 • Tăng năng lực sản xuất giấy in báo trong nước đáp ứng nhu cầu thị trường;
 • Thực hiện chủ trương của Chính phủ di dời các cơ sở sản xuất, góp phần giải quyết quỹ đất trung tâm cho địa phương, đồng thời chuẩn bị bước đầu về mặt bằng hạ tầng cơ sở để di dời nhà máy Giấy Tân Mai hiện tại.