Bạn đang truy cập: Home
 • 01.gif
 • 02.gif
 • 03.gif
 • 04.gif
 • 05.gif
 • 06.gif
 • 07.gif
 • 08.gif
 • 10.gif

Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Quảng Ngãi

tanmai-quangngai

Địa điểm : xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Diện tích sử dụng đất: 45ha.

Thời gian hoạt động: 50 năm.

Quy mô: xây dựng một nhà máy đồng bộ, công nghệ hoàn chỉnh thân thiện môi trường, có hệ thống điều khiển tự động bao gồm :

  • Dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn, công suất: 200.000 tấn/năm.
  • Dây chuyền sản xuất bột BCTMP, công suất: 130.000 tấn/năm.
  • Các hệ thống phụ trợ sản xuất.
  • Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đạt tiêu chuẩn TCVN loại A.
   Tiến độ: 2009 – 2011, dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng đầu tư số 34121000047 ngày 30/3/2009.
    Mục tiêu đầu tư:
       • Hình thành trung tâm sản xuất bột giấy và giấy đủ mạnh, gần vùng nguyên liệu, có công suất lớn, công nghệ tiên tiến, thiện với môi 
        trường, thiết bị hiện đại, tự động hóa nhằm đáp ứng các điều kiện về chỉ tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường; đủ năng lực cạnh tranh 
        và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi phát triển.
       • Sản phẩm sản xuất ra sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và có thể tham gia thị trường xuất khẩu.
       • Góp phần thực hiện kế hoạch đề ra của toàn ngành giấy đến năm 2020.
       • Hàng năm làm tăng thêm khoản thu nhập cho xã hội, giảm một số lượng lớn ngoại tệ phải chi để nhập khẩu bột giấy và giấy.
       • Giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương.